Frågor och svar

Äktenskapsförord

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två personer som ska gifta sig eller som är gifta. I avtalet kommer ni överens om hur det ni äger ska delas upp om ni skulle skilja er. Om ni inte skriver något äktenskapsförord är grundregeln att det ni äger delas lika mellan er oavsett vem av er som köpt det. 

Ni kan skriva ett äktenskapsförord inför att ni gifter er eller när ni är gifta. 

Anledningar till att ha ett äktenskapsförord kan vara: 

  • att en av er har en förmögenhet när ni gifter er och ni vill att det inte ska finnas några tankar om att den andra personen gifter sig för pengarnas skull.
  • att en av er har särkullbarn (barn som ni inte har tillsammans) och ni vill påverka hur mycket särkullbarnet ska ha möjlighet att ärva.
  • att ni vill hindra att någon utomstående, till exempel någon som en av er är skyldig pengar, ska komma åt de tillgångar som tillhör en av er.
  • att ni av känslomässiga eller praktiska skäl vill att en av er ska behålla vissa saker om ni skulle skilja er.

För att äktenskapsförordet ska gälla måste det vara skriftligt. Det måste också dateras och undertecknas av er som ska gifta er eller som är gifta. Dessutom måste det skickas in till äktenskapsregistret som sköts av Skatteverket för att bli registrerat. När allt detta är klart är äktenskapsförordet giltigt. 

Äktenskapsförordet ska registreras i äktenskapsregistret som sköts av Skatteverket.

Grundregeln om ni inte har ett äktenskapsförord är att allt ni äger är giftorättsgods. Giftorättsgods ska delas lika mellan er om ni skulle skilja er. Om ni har egendom som ni inte vill dela lika mellan er kan ni skriva ett äktenskapsförord där ni avtalar att allt eller en del av det ni äger ska vara enskild egendom. Det innebär att den egendom som är enskild egendom inte ingår i bodelningen om ni skulle skilja er utan istället behålls av den av er som äger egendomen.

Det finns en del andra sätt som någonting som en av er äger kan bli enskild egendom. Det kan till exempel vara genom ett villkor i ett gåvobrev eller ett testamente. 

Allt det som någon av er äger kan göras till enskild egendom för den personen. Någonting kan bli till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord, ett gåvobrev eller ett testamente. Att en sak som en av er äger blir enskild egendom betyder att den saken kommer behållas av den av er som äger den om ni skulle skilja er. 

Var och en av er äger era egna saker. Grundregeln är att allt det ni äger är giftorättsgods. Om ni skulle skilja er ska det ni äger ingå i den bodelning ni gör vid skilsmässan där ni delar lika på det ni äger. All egendom som är giftorättsgods ingår nämligen i bodelningen.

Om ni äger egendom som ni vill undanta från bodelningen måste den egendomen göras till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord.

Enskild egendom är sådant ni äger som inte ska ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Grundregeln är att det ni äger inte är enskild egendom. För att saker som ni äger ska bli enskild egendom kan ni skriva ett äktenskapsförord. Saker ni äger kan också bli enskild egendom genom ett villkor i exempelvis ett gåvobrev eller ett testamente.

Ni kan ändra eller återkalla ett äktenskapsförord genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. 

Om ni har ett äktenskapsförord sedan tidigare som ni vill göra ett tillägg till eller som ni vill inte ska gälla längre måste ni göra ändringen i ett nytt äktenskapsförord. I vår e-tjänst får ni möjlighet att välja om ert nya äktenskapsförord ska ersätta eller gälla som ett tillägg om ni skulle ha ett äktenskapsförord sen tidigare.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.