Skuldebrev

Skapa trygghet för ert lån

Här skapar ni trygghet för ert lån genom att skapa ett skuldebrev i vår e-tjänst. Upprätta själva ert skuldebrev och få ett juridiskt korrekt avtal som är anpassat efter era förutsättningar till ett förmånligt pris.

Ett skuldebrev är en överenskommelse om ett lån mellan två eller flera personer. Skuldebrevet fungerar som bevis för att skulden finns, vilka villkor personerna har kommit överens om och om skulden ska vara betald vid en sista tidpunkt. Den som lånar ut pengar kallas för borgenär eller långivare och den som lånar pengar kallas för gäldenär eller låntagare. En vanlig situation kan vara en förälder som lånar ut till kontantinsats när ett barn ska köpa bostad. Det är också väldigt vanligt att skriva ett skuldebrev mellan sambor eller makar som har gått in med olika kontantinsatser i en bostad.

skuldebrev


Skriv ett skuldebrev som är anpassat efter era behov, juridiskt korrekt, tryggt och enkelt.

825 kr

Så här fungerar det

Vi skapar ditt avtal och du laddar enkelt ner ditt avtal när du är klar. 
Betala säkert via Klarna.

1

Välj det avtal som passar din situation.

2

Svara på frågorna i formuläret.

3

Kontrollera att uppgifterna är korrekta, du betalar enkelt och säkert via klarna.

4

Ett konto skapas där du kan hämta och ladda ned dina avtal.

När ni bör skriva ett skuldebrev

Ett skuldebrev bör alltid skrivas vid ett lån mellan privatpersoner för att det ska finnas ett kvitto på lånet och att det ska gå att bevisa vad ni kommit överens om. Det är viktigt att ni har förutsättningarna klara för er så att ni inte blir oense i framtiden. Och skulle ni bli oense finns skuldebrevet som ett bevis för vad ni avtalat om. Dessutom ser vår e-tjänst till att skuldebrevet blir juridiskt korrekt och att ni får ta ställning till de frågor ni behöver komma överens om som om skulden ska betalas tillbaka vid en viss tidpunkt, om det ska ske avbetalningar och räntebetalningar med mera.

Ett skuldebrev är särskilt viktigt vid lån mellan närstående. Dels för att det ska bli tydligt även där vilka villkor som gäller för lånet men också för att det ska bli rätt om någon av er som lånat ut eller lånat pengar skulle separera eller avlida.

Olika sorters skuldebrev

Det finns två sorters skuldebrev, enkla och löpande skuldebrev. Ni kan skapa båda sorterna i vår e-tjänst.

När ett enkelt skuldebrev upprättas kopplas skulden till en viss långivare och det går inte att sälja eller ge bort rätten att kräva den som är skyldig pengar på betalning utan att hen vet om det. Om den som har lånat pengar blir underrättad går det dock att ge bort eller sälja ett enkelt skuldebrev. Den som blir ny ägare till skuldebrevet måste kunna visa ett kvitto på att denne har fått eller köpt skuldebrevet.

Den som äger ett löpande skuldebrev kan ge bort eller sälja skuldebrevet utan att den som är skyldig pengar vet om det. Det finns två sorters löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. 

Om skuldebrevet är ett innehavarskuldebrev måste den som är skyldig pengar betala till den som har skuldebrevet. Kontraktakuten upprättar för tillfället inte några innehavarskuldebrev.

Ett orderskuldebrev är ett skuldebrev som kan säljas eller ges bort utan att den som är skyldig pengar vet om det. Men den som vill få betalt måste kunna visa upp kvitto på att den har fått eller köpt skuldebrevet från den som ägde det tidigare.

Skuldebrev vid olika kontantinsatser i bostaden

Om ni har köpt ett gemensamt boende men betalat olika mycket för det kan ni behöva skriva ett skuldebrev er emellan för att se till att den som betalat mindre blir skyldig den andra mellanskillnaden. Anledningen till att göra detta är att om ni skulle separera (sambos) eller skilja er (gifta) kommer ni att dela lika på det ni köpt oavsett vem som betalat mest. Då förlorar den som betalar mest för sin del på det. För att det ska fungera måste ni också skriva ett samboavtal om ni är sambos eller ett äktenskapsförord om ni är gifta. I avtalen ska ni skriva in att bostaden ska vara enskild egendom.

Vad som ingår i skuldebrevet

När ni skriver ett skuldebrev hos oss får ni ta ställning till många saker som är viktiga att få med. Det är till exempel uppgifter kring betalning av skulden, ränta, vad som ska hända med skulden om den som är skyldig pengar inte betalar, om lånet ska kunna sägas upp i förtid eller kunna överlåtas. Eftersom ni får ta ställning till en fråga i taget och hela tiden får tydliga förklaringar av vad ni fyller i och varför är det lätt att skapa skuldebrevet i e-tjänsten.

Välj avtal
Svara på frågorna
Kontrollera
Klart!

Skriv ditt skuldebrev tryggt och enkelt

Här kan ni snabbt och enkelt skapa ett skuldebrev som ni kan känna er trygga med. När ni skriver ett skuldebrev hos oss på Kontraktakuten kan ni vara säkra på att det är juridiskt korrekt och anpassat efter era behov. Vi vill att ni som kunder ska känna er säkra på att ni får med allt det som behövs. Därför får ni svara på ett antal frågor och fylla i information om vad ni kommit överens om. Samma information som ni skulle få svara på om ni skrev avtalet hos en dyr jurist. När ni fyllt i svaren får ni direkt tillgång till skuldebrevet som skapas i e-tjänsten.

skuldebrev


Skriv ett skuldebrev som är anpassat efter era behov, juridiskt korrekt, tryggt och enkelt.

825 kr

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.