framtidsfullmakt

Ge dina nära möjlighet att hjälpa,
när du inte själv kan tillvarata dina intressen

Så här fungerar det

Vi skapar ditt avtal och du laddar enkelt ner ditt avtal när du är klar. 
Betala säkert via Klarna.
  • 1 Välj det avtal som passar din situation.
  • 2 Svara på frågorna i formuläret.
  • 3 Kontrollera att uppgifterna är korrekta, du betalar enkelt och säkert via klarna
  • 4 Ett konto skapas där du kan hämta och ladda ned dina avtal.

framtidsfullmakt


Skriv din framtidsfullmakt, på ett juridiskt korrekt, tryggt och enkelt sätt. Visa omsorg om dina nära.

825 kr

Alla behöver vi hjälp ibland och med en framtidsfullmakt så ser ni till att någon anhörig kan hjälpa dig när du själv är oförmögen att vidta åtgärder.

En framtidsfullmakt är ett fint sätt att värna om sina nära och kära.

En framtidsfullmakt är en framåtsyftande fullmakt som blir giltig först när den som gett fullmakt är oförmögen att tillvarata sina egna intressen. Man kan om man vill ange att fullmakten ska kompletteras med ett läkarintyg om att fullmaktsgivaren har ett sjukdomstillstånd som gör personen oförmögen. Framtidsfullmakten är en fin omsorg om sina nära och kära, det förenklar tillvaron för anhöriga och de kan hjälpa den som har blivit sjuk. En framtidsfullmakt kan begränsas i vad den ska gälla eller så kan den gälla som en generalfullmakt d.v.s. för alla situationer som du själv skulle kunna agera i.

Vad skiljer en framtidsfullmakt från en vanlig fullmakt?

En framtidsfullmakt gäller först när den som gett fullmakt är oförmögen att tillvarata sina egna intressen till skillnad från den vanliga fullmakten som börjar gälla omedelbart. En ytterligare skillnad är att framtidsfullmakten ska bevittnas (övriga fullmakter kan med fördel bevittnas men det är inget krav), en särskild granskare kan utses och giltigheten kan bedömas av en domstol innan den träder i kraft. En särskild granskare har till uppgift att den som fått fullmakten följer vad som angivits i fullmakten. Att en domstol kan bedöma om fullmakten trätt i kraft är även det en skillnad från en vanlig fullmakt. Det görs om det särskilt angivits i fullmakten att en domstol ska pröva giltigheten. 

När slutar en framtidsfullmakt att gälla?

En framtidsfullmakt kan återkallas om den inte längre behövs. Den kan också förklaras ogiltig om en särskild granskare har utsetts och denne anser att fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag så kan överförmyndarnämnden förklara att fullmakten inte längre får användas. Om den som gett fullmakt avlider så fortsätter fullmakten att vara gällande om de handlingar som vidtas är till dödsboets fördel.

Välj avtal
Svara på frågorna
Kontrollera
Klart!

Skriv din framtidsfullmakt tryggt och enkelt

Här kan ni tryggt och enkelt skapa en framtidsfullmakt. När ni skriver en framtidsfullmakt hos oss på Kontraktakuten kan ni vara säkra på att det är juridiskt korrekt och anpassat efter era önskemål. Vi vill att ni som kunder ska känna er säkra på att ni får med allt det som behövs. Därför får ni svara på ett antal frågor och fylla i information om vad fullmakten ska gälla för. När ni fyllt i svaren och fullföljt beställningen får ni direkt tillgång till er framtidsfullmakt via mina sidor där avtalet finns tryggt och säkert.

framtidsfullmakt


Skriv din framtidsfullmakt, på ett juridiskt korrekt, tryggt och enkelt sätt. Visa omsorg om dina nära.

825 kr

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.