Frågor och svar

Om våra tjänster och avtal

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

På den här sidan hittar du frågor och svar om oss och om våra avtal. Klicka på den rubrik du är intresserad av för att få frågor och svar om just det området. Längre ner på sidan finns det också en ordlista där vi förklarar olika juridiska ord som kan vara bra att känna till.

Ordlista

Förklaringar av vanliga ord

Amortering
Avbetalning av en skuld.

Bodelning
Bodelning innebär att du och din partner delar upp egendom mellan er. Det kan ske inom äktenskapet men görs också när ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör eller om någon av er avlider.

Borgenär
Den som har en fordran. Den som någon är skyldig pengar.

Dödsbodelägare
Den som är delägare i ett dödsbo. Till exempel en efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare.

Enkelt skuldebrev
Ett skuldebrev där skulden är ställd till en viss person och där skuldebrevet inte kan överlåtas utan att den som är skyldig pengar får veta vem den nya ägaren är.

Enskild egendom
Egendom som är en sambos eller en makes egna egendom enligt exempelvis ett samboavtal eller äktenskapsförord och därför inte ska tas med i en eventuell bodelning.

Fordran
En rätt för en person att få någonting (till exempel pengar) från en person. Den andra personen har då en fordran.

Fullmakt
Med en fullmakt kan du utse någon som ska företräda dig i olika situationer.

Fullmaktsgivare
Den som ger någon annan rätt att utföra handlingar för sin räkning enligt en fullmakt.

Fullmäktige
Den som blir utsedd att företräda någon enligt en fullmakt.

Giftorättsgods
Den egendom som ska ingå i en bodelning vid en eventuell skilsmässa.

Gäldenär
Den som är skyldig någon pengar.

Löpande skuldebrev
Ett skuldebrev som på olika sätt kan säljas så att den som är skyldig pengar får betala igen skulden till den som tagit över skuldebrevet.

Preskription
Ett begrepp som innebär att någonting upphör efter en viss tid. Exempelvis upphör skulder att gälla efter en viss tid om den som någon är skyldig pengar inte påminner om skulden.

Reklamation
Att klaga på ett fel i en vara eller en tjänst.

Sambo
Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Samboavtal
Ett avtal där ni som är sambor avtalar om vad som ska hända med er gemensamma samboegendom om ni separerar.

Samboegendom
Samboegendom är ert gemensamma bohag, det vill säga de saker som ni skaffat till ert gemensamma boende för att använda gemensamt. Även en bostad som ni skaffat för att bo i tillsammans är samboegendom.

Skuldebrev
Ett skuldebrev är det låneavtal som skrivs mellan en person som lånar pengar och den som lånar ut pengarna.

Särkullbarn
Särkullbarn är ett barn som den som är gift har med någon annan än den som hen är gift med.

Undersökningsplikt
En skyldighet för köparen av en vara som innebär att köparen av varan måste undersöka den noga innan köpet för att kunna få ersättning för eventuella fel på varan.

Äktenskapsförord
Ett avtal mellan två personer som ska gifta sig eller som är gifta där de kommer överens om hur ert giftorättsgods ska delas upp om ni skulle skilja er.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.