köpeavtal båt

Skapa ett köpeavtal enkelt och tryggt

Upprätta enkelt ert köpeavtal i vår e-tjänst och få snabbt och till ett fast pris ett juridiskt korrekt avtal som är anpassat efter era förutsättningar. 

Ett köpeavtal är ett viktigt bevis för vad ni har kommit överens om. Särskilt om ni skulle bli oense är det en stor fördel att ha ett skriftligt köpeavtal jämfört med att bara vara muntligt överens. Det skapar en trygghet för båda parter och det blir tydligt vad var och en av er har för skyldigheter och rättigheter.

När ni skriver avtal i vår e-tjänst får ni ta ställning till saker som ni annars kanske inte skulle tänka på och det ger en bra grund för att ni ska kunna genomföra en trygg och säker affär där förutsättningarna är tydliga.

Köpeavtal båt


Skriv ett köpeavtal som är anpassat efter era behov, juridiskt korrekt, tryggt och enkelt.

95 kr

Så här fungerar det

Vi skapar ditt avtal och du laddar enkelt ner ditt avtal när du är klar. 
Betala säkert via Klarna.

1

Välj det avtal som passar din situation.

2

Svara på frågorna i formuläret.

3

Kontrollera att uppgifterna är korrekta, du betalar enkelt och säkert via klarna.

4

Ett konto skapas där du kan hämta och ladda ned dina avtal.

När ni bör upprätta ett köpeavtal

Så fort det är en båt som inte är av mindre värde som byter ägare är det viktigt att skriva ett köpeavtal. På så sätt vet ni vad ni kommit överens om och kan i efterhand känna er trygga med er affär.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har en väldigt stor skyldighet att undersöka båten innan köpet när köpet sker från en privatperson. Du som är köpare kan inte få ersättning för fel som du borde känt till när ni skrev på avtalet. När du som är köpare misstänker att något är fel blir din undersökningsplikt större. Om du misstänker att båten har något fel bör du för säkerhets skull låta en utomstående, sakkunnig person undersöka den innan du skriver under köpeavtalet.

Exakt hur långt undersökningsplikten sträcker sig går inte att svara på men som köpare bör du genomföra en ordentlig kontroll. Vi rekommenderar att köparen provkör båten och gör en omsorgsfull undersökning av den både på land och i sjön. Som köpare har du inte rätt att få ersättning för fel som du skulle upptäckt om du undersökt båten ordentligt.

Säljarens upplysningsplikt

Köparens undersökningsplikt påverkas av säljarens upplysningsplikt. Om det är så att köparen frågat om något specifikt om båten och att säljaren gett ett lugnande besked om felet skulle säljaren i vanliga fall ansvara för om det är mer fel på båten än säljaren sagt. Därför är det bra att skriva i avtalet vilka fel som finns på båten eller annat som säljaren upplyst om.

Vad det betyder att en båt säljs i befintligt skick

Befintligt skick är en term som vanligtvis används om begagnade varor. Det är en friskrivning som innebär att en vara säljs i det skick den är, det vill säga med eventuella brister.

Men även om det framgår av ett köpeavtal att en vara säljs i befintligt skick har köparen vissa rättigheter. I köplagen framgår det att en vara är felaktig i följande fall:

1. varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat om varans egenskaper eller användning före köpet om upplysningarna kan ha påverkat köparen att köpa varan,
2. säljaren före köpet inte har informerat köparen om väsentliga fel på varan som hen antas ha känt till och som köparen borde förvänta sig att bli upplyst om. Detta förutsätter att bristen på information har påverkat köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Om det efter köpet visar sig att det finns fel på båten

Som köpare är det viktigt att reklamera (meddela) felet till säljaren. Reklamationen ska göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Köparen ska också berätta för säljaren vilka krav hen ställer på grund av felet. I första hand bör köparen kräva att säljaren åtgärdar felet. Om det inte går eller om säljaren inte vill åtgärda felet kan köparen begära ett prisavdrag eller att köpet hävs.

Information från Transportstyrelsen

På Transportstyrelsens hemsida kan du hitta mycket information om ägarbyte av båt. I vissa fall måste en båt registreras i fartygsregistret.

Kontrollera om båten är CE-märkt

Fritidsbåtar från 2,5 m till 24 m som är tillverkade eller importerade från och med 16 juni 1998 ska vara CE-märkta. Du som köper en båt bör därför kontrollera om den har en CE-märkning. Om den är CE-märkt ska också båtens instruktionsbok och dokumentet “Försäkran om överensstämmelse” följa med vid köpet (dessa ska vara på svenska). För mer information om CE-märkning kan ni läsa mer på Transportstyrelsens hemsida.

Information om besiktningsprotokoll m.m.

Som köpare är det alltid bra att få ta del av det senaste besiktningsprotokollet. Det ger dig en bra överblick av båtens skick. Det är också bra att kontrollera om båten är besiktigad på land, i sjön eller både och.

Fler viktiga saker att tänka på vid en båtaffär

  • Köparen bör innan köpet kontrollera om rätt person äger båten och om det finns något återtagandeförbehåll eller skulder kopplade till båten.
  • Köparen har en stor skyldighet att undersöka båten.
  • Köpet ska i vissa fall registreras i Transportstyrelsens fartygsregister.
Välj avtal
Svara på frågorna
Kontrollera
Klart

Skriv ditt köpeavtal tryggt och enkelt

Här kan ni snabbt och enkelt skapa ett köpeavtal som ni kan känna er trygga med. När ni skriver ett köpeavtal hos oss på Kontraktakuten kan ni vara säkra på att det är juridiskt korrekt och anpassat efter era behov. Vi vill att ni som kunder ska känna er säkra på att ni får med allt det som behövs. Därför får ni svara på ett antal frågor och fylla i information om vad ni kommit överens om. Samma information som ni skulle få svara på om ni skrev avtalet hos en dyr jurist. När ni fyllt i svaren får ni direkt tillgång till köpeavtalet som skapas i e-tjänsten.

Köpeavtal båt


Skriv ett köpeavtal som är anpassat efter era behov, juridiskt korrekt, tryggt och enkelt.

95 kr

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.