Frågor och svar

Framtidsfullmakt

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt ger du någon rätt att fatta beslut för din räkning i framtiden om du av någon anledning inte skulle kunna göra det själv. Det kan vara en släkting, en vän eller någon annan du litar på. Det kan gälla både ekonomiska och andra personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt kan inte ge någon rätten att ta beslut om medicinsk vård.

Det är alltid bra att skriva en framtidsfullmakt. På så sätt ser du till att det är du som bestämmer vem som tar hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter om det kommer en dag då du inte kan göra det själv.

Om du inte skriver en framtidsfullmakt är det andra regler som bestämmer vem som ska ta hand om dina angelägenheter. Till exempel finns reglerna om anhörigbehörighet som säger att dina anhöriga får ta hand om vissa av dina ekonomiska angelägenheter om du till exempel blir för gammal eller sjuk för att göra det själv.

Du kan också få en god man utsedd som tar hand om dina ekonomiska och juridiska angelägenheter. För att undvika risken att någon slumpvald person utses som god man för dig är en framtidsfullmakt lösningen. 

När den personen som du utsett att företräda dig enligt framtidsfullmakten bedömer att du på grund av exempelvis ålder eller sjukdom inte kan sköta dina angelägenheter själv börjar fullmakten gälla. Du kan skriva in i fullmakten att det krävs ett läkarintyg som visar att du inte kan sköta dina egna angelägenheter längre för att fullmakten ska börja gälla. Du kan också utse en granskare som ska kontrollera att den som du gett fullmakten sköter sitt uppdrag. Du kan också skriva in i framtidsfullmakten att en domstol ska bestämma när fullmakten börjar gälla.

Det finns flera fördelar med att skriva en framtidsfullmakt istället för att tingsrätten utser en god man för dig. Den kanske största fördelen är att du själv får bestämma vem som ska ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter och du skulle bli för gammal eller sjuk för att göra det själv. På så sätt kan du se till att det blir en person som du har förtroende för.

En annan fördel är att det blir mindre administration. En god man måste lämna en redovisning till överförmyndarnämnden en gång gång per år och i många fall, till exempel vid större uttag från ditt bankkonto, krävs det att överförmyndarnämnden ger sitt godkännande. 

Dessutom måste du måste betala en summa i lön till den gode mannen varje år. 

Det finns några olika saker som kan göra att en framtidsfullmakt slutar gälla.

Du väljer själv att återkalla den
Du kan själv bestämma att framtidsfullmakten ska återkallas innan den börjar gälla. I så fall ska du begära att få tillbaka den och sedan ska fullmakten återkallas på samma sätt som den “offentliggjorts”. Att återkalla fullmakten gör man för att den inte ska kunna åberopas mot din vilja framöver. Har du exempelvis angivit i en tidning att det finns en fullmakt så återkallar man den på samma sätt. Det viktigast är dock att du får tillbaka din skriftliga fullmakt.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden kan besluta att framtidsfullmakten inte får användas om de bedömer att den inte tar till vara på dina intressen. De kan bestämma både att hela framtidsfullmakten ska sluta gälla och att en del av den inte ska gälla.

God man eller förvaltare
Det finns fall när en god man eller förvaltare utses trots att det finns en framtidsfullmakt. I så fall slutar framtidsfullmakten att gälla.

Granskare
När du skriver framtidsfullmakten kan du utse en granskare som har i uppdrag att se till att den du ger fullmakten till sköter sitt uppdrag. Du kan lägga in i fullmakten att granskaren har rätt att säga upp framtidsfullmakten om uppdraget inte sköts på ett korrekt sätt.

Ja, det finns inget hinder mot att en bostad kan säljas med hjälp av en framtidsfullmakt. För att göra det enkelt för dig får du själv bestämma om den som du utser att företräda dig ska få genomföra bostadsaffärer när du upprättar fullmakten i vår e-tjänst.

Det är du själv som bestämmer vad som ska ingå i framtidsfullmakten. I vår e-tjänst får du själv bestämma om du vill att den som du utser att företräda dig enligt fullmakten ska få en generell fullmakt som gäller alla ekonomiska och personliga angelägenheter eller om fullmakten bara ska gälla vissa specifika saker.

En framtidsfullmakt kan aldrig ge någon rätt att företräda dig när det gäller medicinska angelägenheter eller att upprätta testamente, ingå äktenskap och liknande. 

Om du som gett framtidsfullmakten skulle avlida kommer fullmakten att fortsätta gälla ändå. Om du vill att den ska sluta gälla om du skulle avlida måste du skriva det i fullmakten. När du upprättar en fullmakt i vår e-tjänst får du själv bestämma om den ska sluta gälla eller inte om du skulle avlida.

Om du som gett framtidsfullmakten skulle gå i konkurs kommer framtidsfullmakten sluta gälla från beslutet om konkursen.

Det finns fall när en god man eller förvaltare utses trots att det finns en framtidsfullmakt. I så fall slutar framtidsfullmakten att gälla.

För att du ska kunna skriva en framtidsfullmakt måste du själv vara kapabel att ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter och kunna förstå innebörden av att ge någon en framtida rätt att ta hand om dessa angelägenheter åt dig. Om du inte längre har den förmågan kvar är det för sent att skriva en framtidsfullmakt.

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste följande krav vara uppfyllda:

  • Du måste vara minst 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter.
  • Fullmakten måste vara skriftlig.
  • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.
  • Den ska stå vem eller vilka du ger fullmakten till.
  • Det ska stå vilka angelägenheter fullmakten gäller.
  • Fullmakten ska bevittnas av två personer. Ingen av dem får vara den som du utser att företräda dig.
  • Om du vill att ytterligare villkor ska ingå måste du skriva dem i fullmakten med.

Genom att använda vår e-tjänst upprättar du enkelt en juridiskt korrekt framtidsfullmakt som uppfyller alla formkrav och tar hänsyn till dina önskemål.


Framtidsfullmakten behövs om du i framtiden inte skulle kunna ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter på grund av exempelvis bristande hälsa eller hög ålder. Genom att upprätta en framtidsfullmakt bestämmer du vem som i så fall ska företräda dig i dessa angelägenheter.

För att du ska kunna skriva en framtidsfullmakt måste du vara minst 18 år och själv vara kapabel att ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter och kunna förstå innebörden av att ge någon en framtida rätt att ta hand om dessa angelägenheter åt dig. Om du inte längre har den förmågan kvar är det för sent att skriva en framtidsfullmakt. 

Framtidsfullmakten ska bevittnas av två personer. Ingen av dem får vara den som du utser att företräda dig. Dessutom får vissa närstående till dig inte vara vittnen. Det gäller till exempel make, maka och sambo. Inte heller syskon, eller någon i rätt upp- eller nedstigande släktskap till dig, exempelvis föräldrar eller barn, får vara vittnen. Svärföräldrar, styvföräldrar och styvbarn till dig får inte heller bevittna framtidsfullmakten.

Det krävs också att vittnena är minst 15 år gamla och är kapabla att förstå vad det innebär att vara vittne. 

Om den som ska företräda dig har ett eget intresse i någon särskild fråga har den inte behörighet att företräda dig i just den frågan. Då uppstår en så kallad jävssituation. Det skulle exempelvis kunna vara att din bostad ska säljas och att den som företräder dig eller någon som är närstående till den personen är intresserade av att köpa den.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.