Frågor och svar

Skuldebrev

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal
tryggt, enkelt och till ett fast pris.

SKULDEBREV

Ett skuldebrev är det låneavtal som skrivs mellan en person som lånar pengar och den som lånar ut pengarna. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto och bevis på att skulden finns och att den som lånat pengar förbinder sig att betala tillbaka pengarna. Det är väldigt viktigt att skriva ett skuldebrev vid ett lån mellan privatpersoner för att det ska gå att bevisa vad de kommit överens om.

I vår e-tjänst får ni svara på ett antal frågor om ert lån. När ni svarat på alla frågor och betalat för skuldebrevet kommer ni enkelt att kunna ladda ner det färdiga skuldebrevet.

Det finns gott om mallar för olika skuldebrev. Problemet med dem är att de endast är exempel på hur ett skuldebrev kan se ut och därför inte är anpassat efter era behov. När ni använder en mall finns det därför en stor risk för att någonting i ert skuldebrev inte blir som ni har tänkt er.

När ni skriver ett skuldebrev är det många saker att ta hänsyn till. Därför rekommenderar vi starkt att ni använder vår e-tjänst där ni enkelt kan skapa ett juridiskt korrekt skuldebrev som är anpassat efter era behov.

Det är ni som kommer överens om när skulden ska vara återbetald och skriver in det i skuldebrevet. Det kan exempelvis vara ett visst angivet datum eller vid en viss händelse. Det går också att komma överens om att den som lånat pengar ska amortera på lånet. Amortering kan ske exempelvis varje månad, kvartal eller år.

Ni kan också komma överens om att den som är skyldig pengar måste betala tillbaka hela skulden om den inte betalar amorteringarna i tid.

Det är väldigt viktigt att ni skriver ett skuldebrev om du lånar ut pengar till ditt barn. I skuldebrevet skriver ni nämligen in vilka villkor som ska gälla för lånet. Det kan exempelvis vara om ditt barn ska amortera och betala ränta på lånet och när lånet ska betalas tillbaka.

Det är också viktigt att ha ett underlag för lånet om du eller barnet exempelvis skulle separera eller avlida eftersom skuldebrevet då blir ett bevis för vad ni kommit överens om. 

Att delbetala en skuld kallas för att amortera. När ni upprättar ett skuldebrev hos oss kan ni välja om ni vill att skulden ska delbetalas eller inte. Ni väljer själva med hur mycket och hur ofta. Ni kan också välja om ni vill ha en rak amortering där den som lånat pengar betalar lika mycket varje månad eller om ni vill ha ett annuitetslån där ni lägger upp en avbetalningsplan där du som lånat pengar betalar lika mycket varje månad inklusive ränta.

Vid varje delbetalning bör detta antecknas på skuldebrevet för att det ska finnas bevis för vad den som är skyldig pengar har betalat tillbaka.

Ett skuldebrev bör alltid skrivas vid ett lån mellan privatpersoner för att det ska finnas ett kvitto på lånet och att det ska gå att bevisa vad ni kommit överens om.

Ett skuldebrev är det avtal som skrivs mellan en person som lånar pengar och den som lånar ut pengarna. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto och bevis på att skulden finns och att den som lånat pengar förbinder sig att betala tillbaka pengarna. Det är väldigt viktigt att skriva ett skuldebrev vid ett lån mellan privatpersoner för att det ska gå att bevisa vad de kommit överens om.

Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som skrivs på ett sånt sätt att den som lånat ut pengar till någon kan överlåta skuldebrevet till någon annan så att den som är skyldig pengar måste betala tillbaka till den som köpt skuldebrevet.

Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev där det framgår att återbetalningen ska göras till en viss person. Även ett enkelt skuldebrev kan överlåtas till någon annan men då krävs det att den som är skyldig pengar informeras om överlåtelsen och att den som köpt skuldebrevet kan visa upp kvitto på köpet.

Borgenär är den som lånat ut pengar och därför har en fordran på att få pengar återbetalda enligt skuldebrevet.

Gäldenär är den som har lånat pengar och därför har en skuld till borgenären.

Att ett skuldebrev preskriberas innebär att den som är långivare inte längre kan kräva att få betalt för sin skuld. Tiden som skulden är giltigt är 10 år, detta kallas för preskriptionstid. Det innebär dock inte att skulden inte kan vara giltig längre tid än 10 år men det kräver att långivaren gör så kallade preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott sker genom att skuldebrevet förnyas, att låntagaren betalar av på lånet eller att långivaren påminner låntagaren om att skulden finns. Det är en fördel att göra detta skriftligt för att kunna visa att ett preskriptionsavbrott har skett. Efter ett preskriptionsavbrott t.ex. om långivaren skickar ett mail till låntagaren om skulden, så börjar en tioårsperiod att löpa.

Om preskriptionstiden om 10 år passerar och skulden blir preskriberad så kan inte långivaren längre kräva att få betalt för sin skuld. Enda sättet att göra skulden gällande är att visa att preskriptionsavbrott har skett.

När ni avtalar om lånet ska ni också komma överens om ifall ränta ska betalas på lånet. Om ni är överens om att ränta ska betalas får ni fylla i det när ni upprättar skuldebrevet.

Den som har lånat ut pengar har också rätt att begära ränta om den som lånat pengar är sen med återbetalningen. Om ni vill kan ni bestämma när ni upprättar avtalet i vår e-tjänst vilka villkor som ska gälla om en återbetalning är sen.

Om ni har köpt någonting gemensamt (till exempel ett boende) men betalat olika mycket för det kan ni behöva skriva ett skuldebrev er emellan för att se till att den som betalat mindre blir skyldig den andra mellanskillnaden. Anledningen till att göra detta är att om ni skulle separera (sambos) eller skilja er (gifta) kommer ni att dela lika på det ni köpt oavsett vem som betalat mest. Då förlorar den som betalar mest för sin del på det. För att det ska fungera måste ni också skriva ett samboavtal om ni är sambos eller ett äktenskapsförord om ni är gifta. I avtalen ska ni skriva in att den aktuella egendomen är enskild egendom.

Detta gäller för allt ni äger som inte är enskild egendom om ni är gifta. Om ni är sambor gäller det för gemensam bostad och det ni äger gemensamt i hemmet med undantag för det som är enskild egendom. Däremot omfattas inte saker som sambos äger utanför hemmet som exempelvis bil eller sommarstuga. Dessa saker ägs av den av er som betalat för dem. Skulle ni ha köpt dem gemensamt så äger var och en av er en andel av det ni köpt som motsvarar vad var och en av er betalat.

Om ni köpt en gemensam bostad men betalat olika stora kontantinsatser är det bra att skriva ett skuldebrev och ett samboavtal eller äktenskapsförord för att skydda den av er som har betalat mest. Det beror på att bostaden enligt lag delas lika om ni bestämmer er för att skilja er eller flytta isär, oavsett om en av er betalat mer i kontantinsats.

Genom att skriva ett skuldebrev kan ni se till att den av er som betalat mindre blir skyldig den andre för det den betalat mer av kontantinsatsen. För att skuldebrevet ska bli giltigt måste ni också skriva ett samboavtal (om ni är sambos) eller ett äktenskapsförord (om ni är gifta) där ni avtalar att bostaden ska undantas från en eventuell framtida bodelning.

avtal för alla delar i livet


Skriv ditt juridiskt korrekta avtal tryggt, enkelt och till ett fast pris. Genom att svara på några frågor får du ett avtal anpassat efter din situation och enligt dina önskemål.